Update Corona

We moeten het helaas weer iets strakker aanpakken vanwege de Corona maatregelen vandaar dat we nog even de regels herhalen

  • Kinderen tot en met 7  jaar mogen door de ouders naar binnen worden gebracht.
  • Kinderen vanaf 8 jaar moeten alleen naar binnen gaan.
  • Laat de kinderen voordat ze naar de gym gaan nog even naar het toilet gaan, om deze zo min mogelijk te gebruiken in het Punt.
  • Kleedkamers ook graag zo min mogelijk gebruiken
  • Handen wassen voordat je naar de gym gaat.
  • Max. 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
  • blijf thuis als je ziek bent. We maken hiervoor gebruik van de beslisboom die ook op school wordt gehanteerd.

Met deze regels hopen we lekker door te kunnen turnen en gymmen.

Let een beetje op elkaar en dan blijven we allemaal gezond.