Word donateur

Samen een, samen sterk!

groepsfoto

Ja, ik word donateur van LOVA

Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Chr. Gymnastiekvereniging LOVA te Vroomshoop om onder de genoemde bankrekening hiervoor jaarlijks 10,00 euro af te schrijven.