Contributie

alle info op een rij!

 
Contributie per 01-05-2018 Gymnastiek/springgroep/Kidsdance/Streetdance
Recreatie t/m 5 jr / Ouder&Kindgym €. 12.75 per maand*
Recreatie + Recreatie springgr. vanaf 6 jr €. 14.25 per maand*
*Voor elk 3e en volgende kind uit 1 gezin betaalt u de helft van de basiscontributie. 
Extra contributie:
Springgroep recreatie als extra uur €. 5.00 per maand
Extra uur recreatie gym €. 5.00 per maand
Basisselectie/springselectie €. 5.00 per maand
Extra uur Kidsdance + Streetdance €. 5.00 per maand
Selectie 1 en 3: €. 10.00 per maand
Selectie 2: €. 12.50 per maand
 
De contributie wordt maandelijks achteraf geïncasseerd door de ledenadministratie

BIJ ZIEKTE OF BLESSURE LANGER DAN 3 MAANDEN KUNT U PER MAIL CONTACT OPNEMEN MET DE LEDENADMINISTRATIE OM EEN REGELING TE TREFFEN M.B.T. DE CONTRIBUTIE

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Daarom heeft de gemeente Twenterand een lokaal Jeugdsportfonds opgericht. Deze regeling heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te (blijven) sporten. Meer informatie en de “spelregels” kunt u vinden op de website van Jeugdsportfonds Overijssel. Ook kunt u contact opnemen met de consulent Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. Telefoon 038-4577782 of mail consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl