Corona proof Wedstrijden

De afgelopen week hebben de meeste groepen meegedaan aan een corona proof wedstrijd. In de eigen groepen werden de geleerde oefeningen geshowd en beoordeeld. De meeste kinderen vonden het erg spannend. Ook al was het gewoon in de eigen groep. Alleen al het woordje wedstrijd brengt al een zekere spanning met zich mee. Gelukkig heeft iedereen erg genoten van de onderlinge wedstrijdjes en Na afloop kreeg iedereen haar/zijn diploma en een mooie medaille mee naar huis. Op naar 2021 en dan weer groter en met publiek. Voor de ouders zijn er foto’s gemaakt zodat er toch mee kan worden gekeken. De link hiervan ontvangen de ouders deze week.