Agenda ledenvergadering 2020

Dinsdag 11 februari

’t Irene,  Julianastraat 27. ( de gereformeerde kerk)

Aanvang: 20.00 inloop vanaf 19.30

 

Wij zullen dan o.a. het jaar 2019 doornemen, vooruitblikken op 2020/2021, u inzicht geven in onze vereniging e.d.

Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en om uw stem te laten horen. De koffie/thee staat klaar vanaf 19.30 uur en de vergadering begint om 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Voorstellen nieuw bestuur
 3. Notulen van J.A.L. van 2019
 4. Jaarverslagen: Bestuur, AC ent TC
 5. Financiële jaarverslagen: Bestuur en AC
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Benoeming nieuwe kascontrole commissie
 8. Begroting
 9. Contributie nieuwe vorm
 10. Toekomst visie
 11. Behandeling ingediende rondvragen
 12. Sluiting

 

De notulen van de J.A.L. van vorig jaar zijn vanaf 1 februari digitaal verkrijgbaar bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar secretariaat@lova-vroomshoop.nl tevens kan u hier de rondvragen indienen tot en met 9 februari 2020.

 

Tot ziens op de Ledenvergadering 2020.