Bestuur

Wij regelen de dagelijkse gang van zaken

17241

Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken. Wij kunnen nog leden gebruiken! Heb je hier interesse voor, stuur dan een email naar onze voorzitster.

Naam Functie Contact
Heddie Drent Voorzitter voorzitter@lova-vroomshoop.nl
Mark Egberts Vicevoorzitter
Bettine Slotman Secretaris secretaris@lova-vroomshoop.nl
Richard Coenraad penningmeester penningmeester@lova-vroomshoop.nl
Arjan Otter Toestelcommissie
Patricia Nijboer TC-Coördinator
Jeannette Beumer TC-Coördinator
Bernedette Otter Algemeen lid
CONTRIBUTIEVERHOGING

Tijdens de jaarvergadering van 27 maart jl. is besloten de basiscontributie met €. 1.75 per maand te verhogen. Alle aanwezigen hebben ingestemd met de contributieverhoging.

De verhoging is noodzakelijk om de kosten van zaalhuur, vergoeding en opleiding van leiding en bondscontributie te dekken.

M.i.v. 01 mei 2018 geldt de volgende basiscontributie:

* Recreatie t/m 5 jr / Ouder&Kindgym: €. 12.75 p/m
* Recreatie + Recreatie springgroep vanaf 6 jr: €. 14.25 p/m

U hoeft zelf niets te doen, de verhoging wordt automatisch verwerkt door de ledenadministratie.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochter er toch vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Namens bestuur LOVA

Heddie Drent
Voorzitter
close-link