Contributie

alle info op een rij!

 
Contributie per 01-05-2018 Gymnastiek/springgroep/Kidsdance/Streetdance
Recreatie t/m 5 jr / Ouder&Kindgym €. 12.75 per maand*
Recreatie + Recreatie springgr. vanaf 6 jr €. 14.25 per maand*
*Voor elk 3e en volgende kind uit 1 gezin betaalt u de helft van de basiscontributie. 
Extra contributie:
Springgroep recreatie als extra uur €. 5.00 per maand
Extra uur recreatie gym €. 5.00 per maand
Basisselectie/springselectie €. 5.00 per maand
Extra uur Kidsdance + Streetdance €. 5.00 per maand
Selectie 1 en 3: €. 10.00 per maand
Selectie 2: €. 12.50 per maand
 
De contributie wordt maandelijks achteraf geïncasseerd door de ledenadministratie

BIJ ZIEKTE OF BLESSURE LANGER DAN 3 MAANDEN KUNT U PER MAIL CONTACT OPNEMEN MET DE LEDENADMINISTRATIE OM EEN REGELING TE TREFFEN M.B.T. DE CONTRIBUTIE

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Daarom heeft de gemeente Twenterand een lokaal Jeugdsportfonds opgericht. Deze regeling heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te (blijven) sporten. Meer informatie en de “spelregels” kunt u vinden op de website van Jeugdsportfonds Overijssel. Ook kunt u contact opnemen met de consulent Jeugdsportfonds Overijssel, Maaike Geerdink. Telefoon 038-4577782 of mail consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl

 

CONTRIBUTIEVERHOGING

Tijdens de jaarvergadering van 27 maart jl. is besloten de basiscontributie met €. 1.75 per maand te verhogen. Alle aanwezigen hebben ingestemd met de contributieverhoging.

De verhoging is noodzakelijk om de kosten van zaalhuur, vergoeding en opleiding van leiding en bondscontributie te dekken.

M.i.v. 01 mei 2018 geldt de volgende basiscontributie:

* Recreatie t/m 5 jr / Ouder&Kindgym: €. 12.75 p/m
* Recreatie + Recreatie springgroep vanaf 6 jr: €. 14.25 p/m

U hoeft zelf niets te doen, de verhoging wordt automatisch verwerkt door de ledenadministratie.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochter er toch vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter.

Namens bestuur LOVA

Heddie Drent
Voorzitter
close-link